กลุ่มบริษัทนครหลวงกรุ๊ป
X
Home About us Products Services Partners Contact us

บริษัทคู่ค้า

           อุโตคุมปู ได้แต่งตั้งให้ บริษัทในเครือ นครหลวง เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ในการจัดจำหน่ายท่อทองแดงที่ผลิตขึ้น โดยบริษัท ลุวาตะ ฮิตาชิ คอปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทผู้ผลิตสินค้าทองแดงชั้นนำของยุโรปและญี่ปุ่น (โอซีพี และ เอชซีแอล) โดยเป็นแห่งแรกในกิจการประเภทนี้

           แอลเอซซีที ตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะผลิตท่อทองแดงคุณภาพสูงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และเครื่องถ่ายเทความร้อน ภายในประเทศ และส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ในเอเซีย

           แอลเอซซีที มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง และให้บริการที่ดีเยี่ยมเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยอาศัยความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี และการดำเนินงานของบริษัทแม่ทั้งสองรวมกัน จุดเด่นของแอลเอชซีทีอยู่ที่มีการนำเทคโนโลยีการผลิตล่าสุดในอุตสาหกรรมการผลิตท่อทองแดงมาใช้ กล่าวคือ

  • เทคโนโลยีการผลิตแบบหล่อแล้วรีดของอุโตคุมปู ซึ่งเป็นกรรมวิธีการผลิตท่อทองแดงที่มีความก้าวหน้ามาก
  • เทคโนโลยีการกัดเกลียวผิวภายในท่อ ซึ่งคิดค้นโดยฮิตาชิ เคเปิ้ล สำเร็จเป็นบริษัทแรกในโลก