กลุ่มบริษัทนครหลวงกรุ๊ป
X
Home About us Products Services Partners Contact us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท นครหลวง เทคโนโลยี่ จำกัด, บริษัท นครหลวง อีควิทปเม้น จำกัด และบริษัท นครหลวง อินเตอร์เทรด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2537 กลุ่ม บริษัทในเครือ นครหลวง เป็นบริษัทฯ ที่จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงเส้นตรง...

ติดต่อเรา