กลุ่มบริษัทนครหลวงกรุ๊ป
X
Home About us Products Services Partners Contact us

ติดต่อเรา

บริษัท นครหลวง อินเตอร์เทรด จำกัด
709/35 ซ.อ่อนนุช ถนนอ่อนนุช
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-7425656(20 คู่สาย), 02-23114567, 02-3328703-5
แฟกส์ 02-3328705, 02-3321857

บริษัท นครหลวง เทคโนโลยี จำกัด
709/31-33 ซ.อ่อนนุช ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-23114567, 02-3338703-5 แฟกส์ 02-3328705

บริษัท นครหลวง อีควิปเมนท์ จำกัด
709/31-33 ซ.อ่อนนุช ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-23114567, 02-3338703-5 แฟกส์ 02-3328705

 
ชื่อ Name :
E-mail :
หัวข้อ Title :
ข้อความ Message :